Under senhösten har en ny ventilationsutrustning installerats. Det kommer att innebära ett mer kontrollerat inomhusklimat i produktionslokaler och kontor.

Vi får helt enkelt en bättre styrning av både temperatur och luftflöden, vilket i förlängningen ger oss färre produktionsproblem vid extrema temperaturvariationer utomhus. Anläggning ger också en viss energibesparing.