En en-dagsmässa i Älvsjö där resultatet av live-production under S.E.E. redovisades. Vi ställde ut och deltog i seminarierna. Håkan och Mikael fick svara på många frågor och kunde bl.a. visa att vi har den kompetensen som behövs för att ge kunden en väl fungerande stencil till ett konkurrenskraftigt pris.