Vi har investerat i 2 st nya ATG A5Neo Flying Probe eltester som installerades i juli.

Investeringen är ytterligare ett led i vår strävan att bli ännu bättre  på korta leveranstider. Med två eltester blir vi mer flexibla och mindre sårbara än tidigare och risken för att eltestning blir en flaskhals i produktionen minskar betydligt.