Från och med 2010-05-01 är Håkan Haraldsson anställd för att arbeta med att säkerställa pastatryckprocessen hos våra kunder.

Håkan har ett förflutet hos Flextronics i Karlskrona och Ericsson Power Modules i Kalmar, där han arbetat med att utveckla tryck- och lödprocesserna.

Genom att rekrytera Håkan har vi nu möjlighet att föra en konstruktiv dialog med våra kunder om hur en stencil skall utformas för att möta dagens krav som en modern elektronikproducent ställer.