I mars installerades en InkJet från Orbotech av typen Sprint 8, för applicering av komponenttryck. den tidigare tekniken med filmer, belysning, framkallning osv. var både dyr och personalkrävande. Nu får vi ett bättre flöde, förbrukar mindre färg vilket belastar miljön mindre och minskar våra kostnader.