• Kreditvärdering

  Den 15/6 fick vi AA i kreditvärdering från Soliditet.

  0
 • Silveråtervinning

  Under semestern har vi även installerat utrustning för silveråtervinning. Tidigare har vi skickat silverhaltigt avfall för destruktion. Det nya systemet minskar miljöbelastningen avsevärt.

  0
 • Ny etslina

  Etslinan som köptes i början av året har installerats under semesterupphållet.

  0
 • Förbättring av lokaler

  Under semesterupphållet har ca 400 m2 golvyta i produktionslokalerna klinkerbelagts.

  Arbete har också påbörjats med nya personalutrymmen.

  0
 • Förbehandling

  I juni installerades en förbehandling, MecEtch, innan lödmask. Panelerna blir renare och får en struktur som gör att lödmasken fäster bättre.

  MecEtch kemin används även som förbehandling före laminering för att säkerställa vidhäftning vid smala ledarbredder.

  Förenklar även framtagning av tunna innerlager.

  MecEtch kemin används ochså till förbehandling före varmförtenning. Ger renare kopparytor då den tar bort rester av lödmask och lösningsmedel.

  0