• Ny etslina

  Etslinan som köptes i början av året har installerats under semesterupphållet.

  0
 • Förbättring av lokaler

  Under semesterupphållet har ca 400 m2 golvyta i produktionslokalerna klinkerbelagts.

  Arbete har också påbörjats med nya personalutrymmen.

  0
 • Förbehandling

  I juni installerades en förbehandling, MecEtch, innan lödmask. Panelerna blir renare och får en struktur som gör att lödmasken fäster bättre.

  MecEtch kemin används även som förbehandling före laminering för att säkerställa vidhäftning vid smala ledarbredder.

  Förenklar även framtagning av tunna innerlager.

  MecEtch kemin används ochså till förbehandling före varmförtenning. Ger renare kopparytor då den tar bort rester av lödmask och lösningsmedel.

  0
 • Inkjet

  I mars installerades en InkJet från Orbotech av typen Sprint 8, för applicering av komponenttryck. den tidigare tekniken med filmer, belysning, framkallning osv. var både dyr och personalkrävande. Nu får vi ett bättre flöde, förbrukar mindre färg vilket belastar miljön mindre och minskar våra kostnader.

  0
 • Elektronikmässa i Göteborg

  Vi finns i monter B00:06 den 16-17/3.

  Mer information kommer senare. Välkomna.

  0